Afbeeldingen website

Werken als vrouw in “den bouw”

Werken in de bouw wordt nog vaak geassocieerd met lange dagen, zwaar fysiek werk en met het feit dat het vooral een mannenwereld is. Nog veel te vaak is dit zelfs de eerste job die in onze gedachten opkomt wanneer we denken aan een échte mannen-job. Vandaag de dag zien we hier wel enige verandering in.

Enkele cijfers

Vrouwen in de bouw zijn nog steeds in de minderheid. Het meest recente onderzoek van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft uitgewezen dat vrouwen slechts 1% van de arbeidersfuncties invullen. Daarbij komt nog dat maar 36% van de bedienden in deze sector vrouwen zijn. Hoewel deze cijfers nog niet zo hoog liggen, zijn vrouwen wel aan een opmars bezig in de bouwsector.

De opkomst van de digitalisering, die ook in de bouw te merken is, speelt hierin zeker een grote rol. Dit zorgt ervoor dat het niet enkel meer puur fysieke arbeid is maar ook een mentale uitdaging. 

Wanneer kiezen vrouwen voor de bouw?

Wat maakt nu dat vrouwen ervoor kiezen om in de bouw te gaan? Vaak is het opleidingsniveau hierbij een cruciale factor. Wanneer meisjes moeten beslissen wat ze willen studeren, is er een duidelijke tendens. Hoe hoger het diploma waar ze voor gaan, hoe vaker de keuze gemaakt wordt voor de bouwsector. Dat is wat de Vlaamse Confederatie Bouw heeft geconstateerd.

Het aandeel vrouwen dat voor burgerlijk bouwkundig ingenieur studeert aan de universiteit is hoger dan dat dat beroepssecundair onderwijs volgt. Het is dus zeker niet dat er geen interesse is voor de sector. Volgens de VCB zijn er jaarlijks meer dan 800 vrouwen die een studierichting starten die gerelateerd wordt aan de bouw. De opkomst van de digitalisering zorgt er ook voor dat vrouwen vlugger kiezen voor de bouw. Aan de universiteit leren de studenten vaak werken met bijvoorbeeld AI of VR. Daarnaast zijn ook planmatig en efficiënt kunnen werken een groot pluspunt. Klantgericht denken wordt ook belangrijker, wat vrouwen meer in zich hebben dan mannen. Om vrouwen te sensibiliseren om in de bouwsector te starten, heeft de VCB een campagne gelanceerd: Werf ze. Daarnaast bestaat er ook een website door en voor vrouwen in de bouw: Vrouwen in de bouw.

Obstakels voor vrouwen

Hoewel vrouwen dus meer interesse tonen in deze sector dan vroeger, blijven sommige uitdagingen wel actueel. Het eerste struikelblok is vaak de loonkloof. Ondanks dat dit verschil vandaag nog relatief klein is, is het wel nog steeds aanwezig. Daar komen ook nog eens vooroordelen bij. Dit gaat vaak over het feit dat vrouwen geen ruimtelijk inzicht zouden hebben of dat ze er niet sterk genoeg voor zijn. Meer dan de helft van de vrouwen die werkzaam zijn in de bouw krijgt hier nog mee te maken. Een ander aspect dat vrouwen tegenhoudt om in de bouw te starten, is het feit dat ze zich uitgesloten voelen. Dit gevoel komt vaak voor op sociale evenementen.

Dit gevoel gaat ook vaak gepaard met het gevoel dat ze niet echt mogelijkheden krijgen om door te groeien in hun job. Wanneer er een opening is voor een job die hoger is in rang, worden ze vaak niet eens als kandidaat beschouwd. Regelmatig is het een man die de kans wel krijgt. Als laatste vinden vrouwen in de bouw ook dat ze niet genoeg rolmodellen hebben. Ze hebben geen vrouwelijke figuren waar ze naar op kunnen kijken en er zijn te weinig vrouwen in de sector die een managementfunctie uitvoeren.

Geverifieerd door MonsterInsights