LGA Engineering

Digitale tweeling: winnen of verliezen?

Virtuele modellen om voorwerpen of processen te maken waarmee werkelijk gedrag kan worden nagebootst, staat beter bekend als ‘digital twinning.’ Digitale tweeling technologie wordt gebruikt om elk product te ontwikkelen en te testen alvorens dit wordt geproduceerd in de echte wereld. Het centrale doel van deze technologie is om de efficiëntie van processen in bepaalde situaties te analyseren om op die manier obstakels te achterhalen en de mogelijkheden te verbeteren. Met andere woorden is digitale tweeling technologie een digitale versie van onder andere industriële processen waarbij verschillende besluiten worden genomen die de basis vormen voor de ‘echte’ processen. 

‘Digital twinning draait op basis van data die verzameld wordt.’

Waar komt de data vandaan? Gegevens worden verzameld aan de hand van verschillende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, cloud computing, sensoren,… Door middel van een ‘digital twin’ start de overgang van big data naar smart data. Grote, ongestructureerde hoeveelheden aan data veranderen in vindbare, toegankelijke, uitwisselbare en herbruikbare informatie. Hieruit blijkt dat alle gegevens afkomstig zijn van de realiteit. 

Toepassingen in de realiteit

In de realiteit zijn er verschillende toepassingen van digitale tweeling technologieën. Ten eerste kan dit een hulp zijn om meer informatie te verkrijgen omtrent de logistieke processen die een product doorloopt, van aankomst tot verzending. Dergelijke informatie kan nuttig zijn om de zwakke en sterke punten van elke fase te achterhalen. Daarnaast kan een digitale tweeling magazijnwerkers ten goede komen door te trainen in virtuele omgevingen. Aan de hand van deze training kunnen ze de nadelige situatie beter inschatten en verbeteren. Ten derde biedt deze technologie een kans om inzicht te krijgen in de staat van machines zoals magazijnkranen…

Digitaal (T) winnen: winnen of verliezen

In lijn met de toepassingen van digitale tweeling technologie blijkt dat er veel voordelen aan gekoppeld zijn. Deze technologie verhoogt de productiviteit door problemen op te sporen en/ of gevolgen te voorkomen. Doordat alles eerst virtueel getest wordt, zorgt dit voor besparingen omdat veel fouten worden nagegaan alvorens effectief uitgevoerd wordt. 

De opkomst van digitale tweeling technologieën biedt een veelbelovend perspectief voor diverse sectoren, waarbij het mogelijk wordt om virtuele modellen te creëren die het gedrag van voorwerpen of processen nauwkeurig nabootsen. De toepassingen van digitale tweelingen in de praktijk zijn veelzijdig, variërend van het optimaliseren van logistieke processen tot het trainen van magazijnwerkers en het monitoren van machines. De voordelen van digital twinning, zoals het verhogen van productiviteit, het opsporen van problemen en het voorkomen van fouten, verbeteren de besluitvorming. Als gevolg daarvan vormt digitale tweeling technologie een krachtig instrument voor innovatie en vooruitgang in de hedendaagse digitale wereld.

Want to read the English version?

Geverifieerd door MonsterInsights